140x140

Donatii

Cei care doresc sa sprijine derularea proiectelor desfasurate de Fundatia pentru Invatamant pot oferi donatii in contul

RO92BRDE410SV53980414100 deschis la BRD sucursala Academiei

sau pot contacta unul din reprezentatii Fundatiei pentru Invatamant.
De asemeni puteti redirectiona 2% din impozitul anual pentru a sustine Fundatia pentru Invatamant in derularea proiectelor sociale intreprinse prin completarea formularului 230.

Ce este formularul 230?

Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual către o organizatie nonprofit.

Cum se completează?

Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre organizatia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină.

Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)

Punctul B este completat deja cu datele Fundatiei pentru Invatamnat iar la SUMA – se completează de catre organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii.

Unde se depune?

a) Formularul se depune la administraţia fiscală în două exemplare sau la sediul Fundatiei pentru Invatamant din Str. Suhaia nr.48, Sector 5, Bucuresti. Originalul rămâne la organul fiscal iar copia la dumneavoastră.

Aici puteti decarca formularul 230
Formular 230

 

 

 

 

 

 

Copyright PROEDU 2014